Eldsvådor och brandskador

En eldsvåda orsakar oftast allvarliga skador, även till utrymmen som inte direkt påverkats av elden. Släckningsvatten och annan eldbekämpning samt sot och brandgaser orsakar skador till stora delar av fastigheten.

Vi erbjuder bl.a. rökluksanering, rengöring av lösören och fastighet och specialrengöringar (torr-is blästring). Torr-is blästring (CO2) lämpar sig bra för rengöring av känsliga områden där vatten kan orsaka skador åt t.ex. elektronik eller träytor. Vi erbjuder även konsultering gällande brandskador. Information om genomförda brandskadesaneringar och kostnader hittar du i Vahinkotieto.fi-portalen.

Bekanta dig med brandfall

Ta först hand om människorna

När olyckan har inträffat, är det viktigaste att först ta hand om människorna. Försäkra dig först, att ingen utsätts för fara av olyckan. Stäng dörrar och fönster samt stäng av elektriciteten från huvudavbrytaren.

Hur undviker man en brand?

Enligt statistik börjar eldsvådor främst från felaktiga elapparater, både i hemmet och på arbetsplatsen. Därför lönar det sig att underhålla alla elapparater regelbundet hos sakkunning servicepersonal. En billig livsförsäkring mot bränder är brandvarnare och sunt förnuft. När man åker på resa lönar det sig att koppla ur alla onödiga elapparater. Brandvarnaren är inte bara någonting som anses obligatorisk, utan en ovärdelig första varnare om en hotande fara. Kom ihåg att regelbundet förnya batterierna i brandvarnarna.

Näkymättömän nokilaskeuman levinneisyyden toteaminen onnistuu pyyhkäisytestillä (joko sormen ulkosyrjällä tai nokisienellä)
Näkymättömän nokilaskeuman levinneisyyden toteaminen onnistuu pyyhkäisytestillä (joko sormen ulkosyrjällä tai nokisienellä)
Alipaineistus alipaineistimien avulla.

Sotnedfall – hur gå till väga?

Redan av en liten brand kan följden vara ett ganska omfattande sotnedfall. Sot sprids jämnt överallt. Det kan vara svårt att lägga märke till ett tunt sotlager. Ett sätt att själv kartera utspridningen av nedfall är det sk. fingertestet: Stryk med ett finger eller en duk över en planyta. Fortsätt att torka tills fingret eller duken inte blir svart. Ifall nedfallet har spridit sig till elektronik, lönar det sig att låta apparaterna rengöras av en specialist. Statisk elektricitet kan dra in sot i apparaten, vilket kan leda till ytterligare skador.

 

Försäkring

När eventuella personskador har åtgärdats, kolla att du har en försäkring som är i kraft. De som bor i egnahemshus har försäkrat både fastigheten och lösören. Om man bor i vånings- eller radhus är det vanligt att endast lösören försäkrats medan husbolaget står för fastighetens försäkring. Industri- och offentliga organ är huvudsakligen medvetna om de har försäkrat sig mot risker eller inte. Om skadans art är sådan att du inte klarar av den på egen hand, ta kontakt med ditt försäkringsbolag eller disponenten. Arbetet beställs huvudsakligen av den skadelidande eller dess representant.

palosaneeraukset

Kontaktuppgifter


Rauno Suonpää
Arbetsledare
0400 732 022
rauno.suonpaa@ps-palosaneeraus.fi

Mikko Väinölä
Civilingenjör (YH)
040 562 1470
mikko.vainola@ps-palosaneeraus.fi