Andra tjänster inom skadebranschen

Vi erbjuder även tjänster såsom felsökning och reparationer av värmekablar, värmekamerakarteringar, elarbeten, specialrengöringar, skadeuppskattningar och tillsyner.

Du kan bekanta dig närmare med utförda saneringsprojekt i Vahinkotieto.fi-portalen.

Kontakta ossBekanta dig med våra saneringsprojekt i Vahinkotieto.fi

Värmekablar

Ifall elektriska golvvärmen inte fungerar, kan felet bero på värmekabeln. Då måste skadan lokaliseras med hjälp av t.ex. värmekamera, varefter golvet öppnas och den skadade kabeln repareras.

Värmekamerakarteringar

Genom värmekamerakartering kan man lokalisera värme- eller luftläckor i byggnader. Värmekamerakarteringar kräver inte rivandet av konstruktioner och preliminära resultat kan ses redan på plats. Värmeläckage kan manifestera sig som drag eller svalhet, speciellt vid köldgrader. Punkten för en läcka behöver inte vara stor men kan ändå vara märkbar i energiförbrukningen. Typiska orsaker för luftläckor är fönsterbågar och dörrkarmer. Värmekamerakartering kan även avslöja fuktskador i byggnadens konstruktioner.

Lämpökamerakuvaus

Elarbeten – behörighetsklass 1

Vi utför elarbeten med hög erfarenhet.

Specialtvätter- och rengöringar

Vi utför krävande rengöringar såsom rengöringar efter dödsfall. Alla tvätt- och rengöringsmedel som vi använder är godkända av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Vi använder inte ionisatorer eller ozonering i våra skade- och renoveringsprojekt.

Skadekarteringar

Du kan även beställa skadekarteringar av oss.

muut_palvelut

Kontaktuppgifter


Mikko Väinölä
vd, Civilingenjör (YH)
040 562 1470
mikko.vainola@ps-palosaneeraus.fi

Tuija Ahlqvist
Arbetsledare
050 558 3279
tuija.ahlqvist@ps-palosaneeraus.fi