Helhetstjänster inom skadebranschen

Vi gör post-skadearbeten såsom rengöringar, tvätter, rivningar, torkningar, fuktkarteringar, mögelsaneringar och vid behov desinficeringar och luktborttagningar. Vi erbjuder även elarbeten efter skadesaneringen för att återställa målet. Planering av elarbeten och upphandlande hör även till tjänster som vi erbjuder och förebyggande av fuktskador är en del av våra specialiseringar.

I miljöskadefall karterar vi utspridningen av kontaminanter, gör riskbedömningsutlåtanden och vid behov övervakar saneringar och sammanställer myndighetsdokument som behövs. Vi erbjuder även konsultering i alla frågor gällande vår bransch.


palosaneeraukset

Brandskador

Vi erbjuder sanering och rengöring av fastighet och lösören, förvaring av lösören samt vid behov rökluktborttagning och konsultering.

Läs mera on brandsanering

vesivahinkosaneeraukset

 Vattenskador

Vi erbjuder bl.a. fuktkarteringar, maskinell torkning, mögelsaneringar samt rengöring, avlägsnande av vatten och konsultering vid behov.

Läs mera om vattenskadesanering

ymparistovahingot

Miljöskador

Vi erbjuder kartering och sanering av förorenade markområden, oljeskadesaneringar, vatten- och sedimentprovtagning samt miljötillståndsansökan.

Läs mera om miljöskadesanering

korjausrakentaminen

Renoveringar

Vid behov erbjuder vi även renovering av de skadesaneringsprojekt (brandrengöring, rivning, torkningsom mm.) som vi sanerat, med målet att återställa allting till samma nivå som före skadan inträffade.

Läs mera om renovering

muut_palvelut

Andra tjänster

Vi erbjuder även expertis inom elarbeten (behörighetsklass 1), värmekamerakarteringar, felsökning av värmekablar samt krävande rengöringar.

Läs mera om elarbeten och andra tjänster