Auktoriserad skadesanering

PS-Palosaneeraus Oy är ett serviceföretag inom skadebranschen, baserat i Kervo sedan år 1992. Företaget är en auktoriserad skade-entreprenör (AVU, auktorisoitu vahinkourakoitsija) som verkar i huvudstadsregionen med omnejd. Vi har specialiserat oss på helhetstäckande reparationer och saneringar av brand-, vatten-, mögel- och miljöskador.


Nyckeln i handen-principen

Våra olika tjänster har integrerats till en sömlös helhet. Vi kan erbjuda våra kunder snabb, pålitlig, högklassig och kundens önskemål beaktande helhetstjänster. Vi genomför nödvändiga rivnings-, torknings- och renoveringsarbeten från kartläggning till slutrapport som du får behändigt från ett och samma ställe. På detta sätt kan man spara både tid och pengar.

En erfaren och inhemsk föregångare

PS-Palosaneeraus består av en utbildad personal, som har bakom sig starka erfarenheter av nästan 15000 olika brand-, vatten-, mögel- och miljöskadesaneringar. Personalen utbildas kontinuerligt inför utmaningar i framtiden. Vi är föregångare i användning och introduktion av den senaste teknologin i branschen. Vi kräver alltid förträfflighet av både vår personal och av våra samarbetspartners. Vi är ett inhemskt bolag utgående från vår personal.

PS-Palosaneeraus Oy belönades år 1999 med ett hedersomnämnande för servicekunnighet i den allra första tävlingen ”Award for Excellence in Relationship Marketing and Management” som ordnades av Svenska Handelshögskolan Hanken.

En ansvarsfull auktör

Vi bär ansvaret för våra anställdas säkerhet och hälsa. När skadliga ämnen i arbetsmiljön inte kan avlägsnas tillräckligt effektivt genom tekniska åtgärder, måste arbetarna använda personlig skyddsutrustning. Vi satsar kontinuerligt på arbetssäkerheten genom anskaffning av säkerhetsutrustning, skolning av personalen och uppföljning. Alla våra arbetsmål är försäkrade med vederbörliga person- och ansvarsförsäkringar. Vi använder endast tvätt- och rengöringsmedel som är godkända av Säkerhets- och kemikalieverket Tukes. Vi använder inte ozonering till luktborttagning.

Olemme auktorisoitu vahinkourakoitsija