Förorenad jordmån och grundvatten

Jordmånen kan bli förorenad om skadeämnen såsom olja, tungmetaller eller pesticider frigörs till följd av mänsklig verksamhet. Förorening av jordmånen kan även leda till att grundvattnet blir förorenat.

PS-Palosaneeraus har närmare 20 års erfaranhet av undersökning och sanering av förorenad jordmån och grundvatten. Våra miljökonsulter gör undersöknings- och saneringsprojekt av förorenad jordmån och grundvatten i samarbete med tillsynsmyndigheter, entreprenörer och civilingenjörer. Be om en offert per e-post eller ring till våra konsulter! Mera information om utförda miljöprojekt hittar du i Vahinkotieto.fi-portalen.

Kontakta ossBekanta dig med våra miljöprojekt i Vahinkotieto.fi

Vi erbjuder bl.a. följande tjänster

 • Oljeskadesaneringar
 • Föroreningsundersökningar av jordmån
 • Saneringar av jordmån
 • Vatten- och sedimentprovtagning
 • Uppföljning av grundvattenkvalitet
 • Miljötillståndsansökan
 • Riskbedömningar

Vi använder endast analystjänster av akkrediterade laboratorier.

 

Vad göra om en oljeolycka inträffar?

Brännolja kan hamna i jordmånen eller i husets konstruktioner vid t.ex. rörläckage eller vid påfyllning av oljecisternen. Ifall läckaget är omfattande och kan medföra miljö- eller hälsorisker bör man omedelbart kontakta nödcentralen, som utför första ingreppet i att förhindra en bredare utspridning av det skadliga medlet. Om situationen kräver en utredning om eventuell förorening och sanering, ta kontakt med ditt försäkringsbolag och kalla en miljökonsult på plats.

 

Anmärkbart gällande oljecisterner

 • Ta oljecisternen ur bruk, ifall den inte är enligt standard, ifall påfyllnings-och luftröret är av olika diameter, om cisternen har en mekanisk överfyllningsavbrytare, om cisternen har fyllts över eller om den har utsatts för övertryck.
 • Byt ut cisternens rörsystem från ett tvårörs- till ettrörssystem.
 • Ifall sugröret från cisternen är gjuten i betong lönar det sig att dra nya rör på ytan.
 • Rengör och underhåll cisternen med 5-10 års mellanrum.
 • Granska kopplingarna till luft- och påfyllningsrören med 5-10 års mellanrum.
 • När en gammal, byggnadsgodkänd cistern flyttas till en ny användningsplats, måste den byggnadsgranskas före den tas i bruk.
 • Cisternen bör placeras så att den kan granskas och underhållas utan hinder.
 • Cisternen bör ha en skyddsbassäng. Skyddsbassänger som är tegelmurade eller har väggar utjämnade med betong håller i regel inte.
 • När en underjordig cistern byts ut mot en ny bör den gamla cisternen tömmas, rengöras och tas bort från jorden.

ymparistovahingot

Kontaktuppgifter


tel. 020 743 2300

ps@ps-palosaneeraus.fi