Företag

PS-Palosaneeraus Oy är ett serviceföretag inom skadebranschen, baserat i Kervo. Företaget är en auktoriserad skade-entreprenör (AVU, auktorisoitu vahinkourakoitsija). Vi erbjuder högklassiga helhetstjänster snabbt, pålitligt och enligt kundens önskemål.

Du får alla tjänster från samma ställe, vilket sparar tid och kostnader.

PS-Palosaneeraus som företag

Personal

PS-Palosaneeraus består av en utbildad personal, som har bakom sig starka erfarenheter av nästan 15000 olika brand-, vatten-, mögel- och miljöskadesaneringar. Personalen utbildas kontinuerligt inför utmaningar i framtiden. Vi kräver alltid förträfflighet av vår personal samt även av våra samarbetspartners.

 

Personalens kontaktuppgifter

Sektorer

Vi har specialiserat oss på helhetstäckande reparationer och saneringar av brand-, vatten-, mögel- och miljöskador.

Vi gör post-skadeföreföreyggande jobb för både fastighet och lösören, såsom rengöringar, tvätter, rivningar, fuktkartläggningar, torkningar, mögelsaneringar, luktsaneringar samt vid behov desinficeringar.

Bekanta dig med våra tjänster

Vahinkotieto.fi – ett nytt verktyg för utvärdering av skadefall

PS-Palosaneeraus har samlat material från brand-, vatten- och miljöskadesaneringsprojekt i snart 30 års tid (nästan 15000 olika fall).

Vi har bestämt oss för att dela med oss informationen, selektivt. Därför har vi utvecklat en ny nättjänst, där det är lätt att hitta liknande, tidigare skadefall försedda med bilder samt beskrivning av saneringsprocessen och mängden arbetstimmar som använts.

Tjänsten är riktad till fackmän inom försäkrings- och saneringsbranschen, men även för skadeoffer samt dess representanter.

I databasen finns för tillfället ca 1200 olika skadefall (21.10.2019), och vi uppdaterar databasen kontinuerligt med nya fall. Vårt mål är att erbjuda tusentals av olika slags skadefall.

Ett begränsat antal skadefall finns även på svenska och utbudet ökar med tiden!

Bekanta dig med Vahinkotieto

Vahinkotieto.fi är en avgiftsbelagd tjänst. I veckan får dock man kolla på tre skadefall gratis! Priser för tjänsten hittar du på Vahinkotieto.fi-sidan.