Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen

Maaperä voi pilaantua, jos ihmisen toiminnan seurauksena siihen pääsee haitta-aineita, kuten öljyä, raskasmetalleja tai torjunta-aineita. Maaperän pilaantuminen voi johtaa myös pohjaveden pilaantumiseen.

PS-Palosaneerauksella on lähes 20 vuoden kokemus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimus- ja kunnostusprojekteista. Ympäristökonsulttimme tekevät pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimuksia ja kunnostuksia yhteistyössä valvontaviranomaisten, urakoitsijoiden ja rakennusinsinöörien kanssa. Pyydä tarjous sähköpostilla tai soita suoraan konsulteillemme! Tietoa toteuttamistamme ympäristöprojekteista löydät Vahinkotieto.fi-palvelusta.

Tutustu ympäristöprojekteihimme

Tarjoamme mm. seuraavat palvelut

 • Öljyvahinkosaneeraukset
 • Maaperän pilaantuneisuustutkimukset
 • Maaperän kunnostukset
 • Vesinäytteenotot
 • Pohjaveden laatuseurannat
 • Ympäristölupahakemukset
 • Riskinarviot

Käytämme ainoastaan akkreditoitujen laboratorioiden analyysipalveluja.

 

maapera_pilaantuu

Mitä tehdä öljyvahingon sattuessa?

Polttoöljyä voi päätyä talon rakenteisiin ja maaperään esimerkiksi öljysäiliön tai öljyputkien vuodon tai täytön yhteydessä. Mikäli vuodon määrä on huomattava ja se voi aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskiä, tulee vahingosta ilmoittaa välittömästi hälytyskeskukseen joka tekee ensitoimet öljyn tai muun haitta-aineen leviämisen estämiseksi. Jos tilanne vaatii  pilaantuneisuuden tutkimista ja mahdollista kunnostamista, ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja kutsu paikalle ympäristökonsultti.

Öljysäilöihin liittyviä huomioita

 • Poista öljysäiliö käytöstä, mikäli säiliö ei ole standardin mukainen, säiliön ilma- ja täyttöputkien halkaisijat ovat erisuuruiset, säiliössä on mekaaninen ylitäytönestin tai säiliöön on kohdistunut ylitäyttö tai painerasitus.
 • Vaihda säiliön kaksiputkijärjestelmä yksiputkijärjestelmäksi.
 • Mikäli säiliöstä tuleva imuputkisto on betonin sisällä, vaihda putket pintavedoksi.
 • Puhdistuta ja huollata säiliö 5–10 vuoden välein.
 • Tarkasta ilma- ja täyttöputkien liitokset 5–10 vuoden välein.
 • Kun vanha, rakennehyväksytty säiliö siirretään uuteen paikkaan, sille on tehtävä rakennetarkastus ennen käyttöönottoa.
 • Säiliö on sijoitettava niin, että tarkastus ja huolto päästään tekemään esteettömästi.
 • Säiliöllä tulee olla suoja-allas. Vanhojen rakennusten tiilimuuratut ja betonitasatut suoja-altaat eivät pääsääntöisesti pidä.
 • Kun maaperässä oleva säiliö vaihdetaan uuteen, on vanha säiliö tyhjennettävä, puhdistettava ja poistettava maaperästä.

 

ymparistovahingot

Yhteydenotot


Björn Lindqvist
FM geologia
044 771 5220
bjorn.lindqvist@ps-palosaneeraus.fi

Miikka Tunturi
Ympäristöinsinööri (AMK)
050 544 0739
miikka.tunturi@ps-palosaneeraus.fi

Rauno Suonpää
Työnjohtaja
0400 732 022
rauno.suonpaa@ps-palosaneeraus.fi