Maaperän ja pohjaveden pilaantuminen

Maaperä voi pilaantua, jos ihmisen toiminnan seurauksena siihen pääsee haitta-aineita, kuten öljyä, raskasmetalleja tai torjunta-aineita. Maaperän pilaantuminen voi johtaa myös pohjaveden pilaantumiseen.

PS-Palosaneerauksella on lähes 20 vuoden kokemus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimus- ja kunnostusprojekteista. Ympäristökonsulttimme tekevät pilaantuneen maaperän ja pohjaveden tutkimuksia ja kunnostuksia yhteistyössä valvontaviranomaisten, urakoitsijoiden ja rakennusinsinöörien kanssa. Pyydä tarjous sähköpostilla tai soita suoraan konsulteillemme! Tietoa toteuttamistamme ympäristöprojekteista löydät Vahinkotieto.fi-palvelusta.

Ota yhteyttäTutustu ympäristöprojekteihimme Vahinkotieto.fi:ssä

Tarjoamme mm. seuraavat palvelut

 • Öljyvahinkosaneeraukset
 • Maaperän pilaantuneisuustutkimukset
 • Maaperän kunnostukset
 • Vesinäytteenotot
 • Pohjaveden laatuseurannat
 • Ympäristölupahakemukset
 • Riskinarviot

Käytämme ainoastaan akkreditoitujen laboratorioiden analyysipalveluja.

 

Mitä tehdä öljyvahingon sattuessa?

Polttoöljyä voi päätyä talon rakenteisiin ja maaperään esimerkiksi öljysäiliön tai öljyputkien vuodon tai täytön yhteydessä. Mikäli vuodon määrä on huomattava ja se voi aiheuttaa ympäristö- tai terveysriskiä, tulee vahingosta ilmoittaa välittömästi hälytyskeskukseen joka tekee ensitoimet öljyn tai muun haitta-aineen leviämisen estämiseksi. Jos tilanne vaatii  pilaantuneisuuden tutkimista ja mahdollista kunnostamista, ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja kutsu paikalle ympäristökonsultti.

 

Öljysäilöihin liittyviä huomioita

 • Poista öljysäiliö käytöstä, mikäli säiliö ei ole standardin mukainen, säiliön ilma- ja täyttöputkien halkaisijat ovat erisuuruiset, säiliössä on mekaaninen ylitäytönestin tai säiliöön on kohdistunut ylitäyttö tai painerasitus.
 • Vaihda säiliön kaksiputkijärjestelmä yksiputkijärjestelmäksi.
 • Mikäli säiliöstä tuleva imuputkisto on betonin sisällä, vaihda putket pintavedoksi.
 • Puhdistuta ja huollata säiliö 5–10 vuoden välein.
 • Tarkasta ilma- ja täyttöputkien liitokset 5–10 vuoden välein.
 • Kun vanha, rakennehyväksytty säiliö siirretään uuteen paikkaan, sille on tehtävä rakennetarkastus ennen käyttöönottoa.
 • Säiliö on sijoitettava niin, että tarkastus ja huolto päästään tekemään esteettömästi.
 • Säiliöllä tulee olla suoja-allas. Vanhojen rakennusten tiilimuuratut ja betonitasatut suoja-altaat eivät pääsääntöisesti pidä.
 • Kun maaperässä oleva säiliö vaihdetaan uuteen, on vanha säiliö tyhjennettävä, puhdistettava ja poistettava maaperästä.

ymparistovahingot

Yhteydenotot


Ota yhteys toimistolle

020 743 2300
ps@ps-palosaneeraus.fi